RiVe Juridiska byrå – Ledande byrå inom arbetsrätt

RiVe Juridiska Byrå är en byrå specialiserad inom arbetsrätt och är en av Sveriges ledande byråer inom detta område. RiVe har en lång erfarenhet inom branschen och företräder varje år väldigt många privatpersoner, myndigheter och företag. Rive arbetar med en målinriktad och egenutvecklade metoder och kombinerar sin juridiska expertis och sin stora branschkännedom för att på bästa sätt kunna hjälpa sina klienter och deras intressen. Juristerna på RiVe hanterar varje dag alla möjliga typer av frågor inom exempelvis uppsägningar och hantering av kollektivavtal.

RiVes målsättning är att nå ett så bra resultat som möjligt oavsett de rådande förutsättningarna som gäller. RiVe är fokuserade på dina intressen som klient och inte på den eventuella rätt som många andra byråer fokuserar på istället. Juristerna på RiVe har alltid som utgångspunkt att de kommer att lyckas, men om en viss juridisk fråga inte är går att vinna pga. bristande rätt, finns det andra vägar att ta för att nå framgång.

RiVe arbetar helt obegränsat inom frågor kring arbetsrätt och bland deras klienter hittar vi allt från privatpersoner, enskilda firmor, samt multinationella koncerner både utomlands och i Sverige.

Privatpersoner

Varje år handlägger RiVe hundratals ärenden där RiVes jurister är ombud åt enskilda arbetstagare. RiVe handlägger i princip alla tänkbara ärenden där arbetstagaren har ett relevant intresse gentemot sin arbetsgivare eller sin före detta arbetsgivare.

Företag

Varje år hjälper RiVe flera hundra företag inom juridiska frågor. RiVe har hand om i princip allt inom det arbetsrättsliga området.