Om du funderar på att renovera fogarna på din fasad finns det några viktiga saker som du måste tänka på. Den viktigaste faktorn är det material du använder – olika material kräver nämligen olika renoveringsmetoder. Om du till exempel arbetar med tegel måste du använda ett murbruk som klarar av att stå emot väder och vind men du kan även behova mjukfoga vissa skarvar och övergångar.

Använder du däremot prefab element av betong måste du även här använda dig av en bra mjukfog för att skydda övergången mot fukt som annars kan tränga in, detta brukar kallas för prefabfogning och kräver att du rådfrågar en expert på området. Fasaden påverkas också av olika väderlekar över tid och därför är det bra att du ser över dessa mjukfogar med jämna mellanrum. Sprickor, flisor och avskalad färg är alla tecken på att en fasadrenovering behövs och då är det oftast bra att du tar bort befintlig fog och omfogar samtidigt.

Spara energi genom att se över ytskikt och fogar på din fastighet

En annan anledning att renovera en fasad är att förbättra dess energieffektivitet och med rätt tätning i din fasad så släpper denna inte in eller ut energi i onödan. Vintertid vill du inte att fastigheten ska ha otäta foga men detta påverkar även sommartid då värmen tränger in genom fasaden, detta i sig kan även där leda till energiförluster om din fastighet kyls med det vi oftast kallar air-condition eller luftkyla.

Om du letar efter ett sätt att förbättra brandskyddet i din fastighet kan du överväga både brandtätning och brandskyddsmålning. Det kan med jämna mellanrum vara bra att se över så detta är utfört. Vet du med dig att du har haft en entreprenör som utfört arbete som dragit el- eller datakablage eller bytt ut rör och stammar, då kan det vara bra att dubbelkolla så dem även brandtätat med speciell brandfog, mellan brandcellerna. Om du har renoverat lokaler för att ta fram ett tak eller bytt ut en bärande vägg mot en järnbalk då kan du även behöva tänka på att denna ska brandskyddsmålas för att inte tappa sin bärighet vid händelse av en brand.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.