RiVe Juridiska Byrå – Specialister inom arbetsrätt


RiVe Juridisk Byrå är ett av Sveriges största arbetsförmedlingar och experter på olika arbetsrättsliga frågor. RiVes jurister har expertis inom arbetsrätt som bland annat kan hjälpa till att överföra hundratals anställda till arbetsförhållanden. Byrån verkar huvudsakligen inom tre områden. Dessa är en preliminär bedömning av ärendet, arbetsdomstolens överläggningar och lagen om arbetstagares förfarande.

Juridik handlar om läran kring rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som bedriver juridiskt arbete är jurist eller advokat, förutsatt att han har vidtagit nödvändiga utbildningssteg och blivit invald som medlem i Advokatsamfundet. Alla advokater är jurister, men inte alla jurister kan bli advokater. Detta är en förenklad förklaring kring vad som skiljer jurist och advokat åt.

RiVe verkar helt på obestämd tid inom arbetsrätten och dess kunder sträcker sig från individer till enskilda företag till stora multinationella företag både i Sverige och utomlands. RiVes jurister hanterar dagligen alla slags frågor, såsom uppsägning, hantering av kollektivavtal och företagets relation till fackföreningar. RiVe har lång erfarenhet av omstrukturering, omlokalisering och internationell etablering. Företaget har också kompetens inom optioner, bonus och gemensamt ägaravtal.

Att lyckas med förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare är inte alltid lätt. Det handlar om mycket tänkande och rätt sida. Det vill säga, du förblir laglig om vad du får göra och vad du inte ska göra. Med hjälp av en expert kan du lösa rekrytering snabbt och enkelt. Att göra avancerade förhandlingar kan vara svårt, men det kan också vara väldigt lärorikt.