Utbilda dig till att bli en bättre chef

Oavsett vilken typ av arbetsplats det gäller så är det viktigt med ett bra ledarskap och att de anställda trivs för att företaget ska gå framåt. För dig som känner att du vill bli en bättre chef, finns det utbildningar som hjälper dig med just detta. På sådana utbildningar får man lära sig att hantera de olika situationer som kan uppstå på en arbetsplats och ta beslut som passar allas förmågor och kompetenser. Dessa utbildningar är inte bara till för chefer, utan även gruppledare och medarbetare kan gå en sådan här utbildning.

Hos Corecode erbjuds den här typen av utbildningar som ger dig de verktyg du behöver för att hantera i princip alla situationer. Deras UGL-utbildning är väldigt efterfrågad. I UGL (Utveckling av grupp och ledare) får du träna på problemlösning och beslutsfattningar i grupp där du inte känner någon sedan innan. Något som är väldigt svårt med att ta beslut är att se till att allas förmågor och kompetenter tas till vara på. I UGL-kurser får du träna en hel del på att ge feedback, kommunicera och hantera konflikter på arbetsplatsen. Utbildningen i UGL hos Corecode varar under 5 dagar med totalt 48 timmars utbildningstid. Gruppens storlek ligger på omkring 8-12 personer och leds av certifierade handledare.

Utbildningen inom UGL är väldigt givande för alla typer av chefer som vill bli bättre och ta sitt företag till nya höjder. Corecode erbjuder även flera andra utbildningar såsom förtroendefulla relationer, JGL samt fördjupningskurser inom UGL, ta en titt på deras Corecode.se för mer information om deras utbildningar.