Att säkerställa att ditt hem eller din fastighet är både energieffektiv och har god luftkvalitet är av yttersta vikt. Två centrala inspektioner som bidrar till detta är OVK besiktning (Obligatorisk Ventilationskontroll) och energideklaration. Men vad innebär dessa inspektioner och vad kan du förvänta dig för pris? Låt oss dyka ner i detaljerna.

Vad är OVK Besiktning?

OVK besiktning är en lagstadgad inspektion som syftar till att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar effektivt och säkert. Syftet är att garantera god inomhusluftkvalitet för de boende eller användarna av byggnaden.

När krävs OVK Besiktning?

Frekvensen för OVK besiktning beror på byggnadens typ och användning:

 • Bostäder med självdragsventilation: Var sjätte år.
 • Bostäder med mekanisk ventilation: Var tredje år.
 • Offentliga byggnader: Var tredje år.
Vad ingår i en OVK Besiktning?

En OVK besiktning omfattar flera moment, inklusive:

 • Kontroll av att ventilationssystemet fungerar som det ska.
 • Kontroll av att systemet uppfyller aktuella krav för energianvändning.
 • Förslag på åtgärder för att förbättra systemet om det behövs.

Vad är en Energideklaration?

En energideklaration ger en tydlig bild av hur mycket energi en byggnad använder och föreslår åtgärder för att förbättra dess energieffektivitet. Detta är ett viktigt verktyg för att minska energikostnader och minska miljöpåverkan.

När krävs Energideklaration?

En energideklaration är obligatorisk vid:

 • Nybyggnationer.
 • Försäljning eller uthyrning av byggnader.
 • Regelbundna intervaller för vissa typer av byggnader, exempelvis flerbostadshus och offentliga byggnader.
Vad ingår i en Energideklaration?

En energideklaration omfattar:

 • En sammanställning av byggnadens energianvändning.
 • Förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra energiprestanda.
 • Information om byggnadens energiklassning.

Pris för OVK Besiktning och Energideklaration

Priset för OVK besiktning och energideklaration kan variera beroende på flera faktorer såsom byggnadens storlek, typ och komplexitet. Här är en översikt över vad du kan förvänta dig:

OVK Besiktning Pris
 • Lägenhet eller småhus: 2 000 – 5 000 SEK.
 • Flerbostadshus eller större kommersiella byggnader: 5 000 – 20 000 SEK, beroende på systemets komplexitet.
Energideklaration Pris
 • Småhus: 3 000 – 6 000 SEK.
 • Flerbostadshus: 6 000 – 15 000 SEK.
 • Större kommersiella byggnader: 10 000 – 30 000 SEK, beroende på byggnadens storlek och användning.

Varför är OVK Besiktning och Energideklaration Viktiga?

Både OVK besiktning och energideklaration är viktiga för att säkerställa en hälsosam och kostnadseffektiv boendemiljö. Här är några skäl till varför dessa inspektioner är avgörande:

 1. Hälsa och Välbefinnande: En välfungerande ventilation säkerställer god inomhusluftkvalitet, vilket är avgörande för hälsa och välbefinnande.
 2. Energibesparing: Energideklarationen hjälper fastighetsägare att identifiera energislukare och föreslår förbättringar som kan leda till betydande energibesparingar.
 3. Lagkrav: Att genomföra dessa inspektioner är ofta lagstadgat och att följa dessa krav kan undvika potentiella böter och juridiska problem.
 4. Fastighetsvärde: Fastigheter med god luftkvalitet och hög energieffektivitet är mer attraktiva på marknaden, vilket kan öka deras värde vid försäljning eller uthyrning.

Hur Väljer Du Rätt Leverantör?

När du väljer en leverantör för OVK besiktning och energideklaration, överväg följande:

 • Certifiering och Erfarenhet: Se till att leverantören har nödvändig certifiering och erfarenhet inom området.
 • Kundomdömen: Läs recensioner och be om referenser för att säkerställa att leverantören har ett gott rykte.
 • Prisjämförelse: Få offerter från flera leverantörer för att säkerställa att du får ett rättvist pris.

Slutsats

OVK besiktning och energideklaration är avgörande inspektioner för att säkerställa att din fastighet är säker, hälsosam och energieffektiv. Genom att förstå vad dessa inspektioner innebär och vad de kostar kan du bättre planera för och underhålla din fastighet. Genom att välja rätt leverantör och regelbundet utföra dessa inspektioner kan du maximera både komfort och värde i din fastighet.

För att boka en OVK besiktning eller energideklaration, kontakta en certifierad leverantör i din region och få en offert idag. Din fastighet och din plånbok kommer att tacka dig!

av admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.