Systemutveckling

I dagens samhälle är vi alla otroligt beroende av teknik i alla dess olika former. Denna teknik innehåller väldigt ofta avancerad mjukvara för att fungera – något som de flesta är ovetande om. Relativt få har förståelse om hur mjukvara fungerar, och ännu färre har djupare insikt och kunskap i hur den skapas och underhålls. Idag är mer eller mindre alla företag mer eller mindre beroende av systemutveckling i deras verksamhet. Det kan vara allt från en enklare hemsida med information och kontaktformulär, e-handel, kundsystem, affärssystem, lagring av känslig data och mycket, mycket mer. I många fall behöver också företag skräddarsydd mjukvara – sett till precis deras behov. Detta ställer ännu större krav på hanteringen av mjukvaruprojekt.

Systemförvaltning

Förutom utvecklingen i sig finns det också aspekten om systemförvaltning. Allt eftersom digitaliseringen blir mer och mer omfattande blir även systemen det, vilket sätter krav på både mjukvaran i sig och även hårdvaran. Vissa företag använder sig av interna team för systemutveckling och it-drift, men allt fler vänder sig till konsulter. Vissa konsulter jobbar enskilt men det finns även större konsultföretag som tar hand om företags olika behov inom IT. Solid Park är ett exempel på ett sådant konsultföretag. Från början grundades företaget av en grupp seniorkonsulter, med expertis inom IT-Drift och är idag cirka 90 anställda. Solid Park kan erbjuda dig ett eget team till ditt system som lär sig de olika aspekterna i systemet och er verksamhet. För att ett system skall generera så mycket värde som möjligt under dess livscykel är det viktigt att veta hur man skall arbeta för att utnyttja det. Solid Park kan erbjuda allt ifrån första möten med behovsanalys och kravspecifikation till utveckling, testning och driftsättning. Att maximera och optimera nyttan i mjukvaruprojekt kräver både kunskap och erfarenhet – varför många väljer att vända sig till konsultfirmor där de kan få helhetslösningar.

server, it-drift