En överlåtelsebesiktning är en noggrann strukturell undersökning av byggnaden. Syftet med överlåtelsebesiktningen är att fastställa fastighetens fysiska skick vid försäljningstillfället. Med en husbesiktning från oss får du tydlig information om husets skick vid försäljningstillfället.

Varför du behöver en överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är viktig eftersom den ger dig en korrekt bedömning av fastighetens skick. Rapporten kan hjälpa dig att förhandla om reparationer med säljaren innan försäljningen slutförs. Den är också till hjälp för att ställa förväntningar på framtida reparationer och underhåll som kan behöva utföras på fastigheten.

I vissa fall kan en överlåtelsebesiktning också avslöja dolda skador som inte var uppenbara under de första köpeförhandlingarna. Detta kan vara viktig information att ha när man fattar beslut om huruvida man ska gå vidare med ett visst fastighetsköp eller inte.

Typer av överlåtelsebesiktningar

Det finns två huvudtyper av överlåtelsebesiktning: visuella och invasiva. Visuella inspektioner är precis vad de låter som – en inspektör inspekterar fastigheten visuellt och noterar eventuella skador eller potentiella problem. Vid invasiva inspektioner testar man fysiskt delar av fastigheten, t.ex. fönster, dörrar, golv och väggar. Dessa typer av inspektioner kan vanligtvis endast utföras med ägarens tillstånd.

Fördelar med en inspektionsrapport vid överlämnandet

En inspektionsrapport vid överlåtelse ger dig värdefull information om fastighetens skick. Denna information kan användas för att förhandla om reparationer med säljaren, fastställa förväntningar på framtida reparationer och underhåll och fatta välgrundade beslut om huruvida du ska gå vidare med ett visst köp eller inte. Om du håller på att köpa en fastighet rekommenderar vi starkt att du investerar i en överlåtelsebesiktning från en kvalificerad inspektör.

En överlåtelsebesiktning är ett viktigt steg i processen för att köpa en fastighet. Med en besiktningsrapport får du korrekt information om fastighetens skick så att du kan fatta välgrundade beslut om reparationer, underhåll och om du ska gå vidare med ett visst köp eller inte. Om du överväger att köpa en fastighet rekommenderar vi att du investerar i en överlåtelsebesiktning från en kvalificerad inspektör som Besiktningsbyrån.

av admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.