Varför behövs speciella labbkylar och vad är en ultrafrys

Speciella laborationsskylar behövs för att säkerhetsställa att dina prover hanteras på bästa sätt. Kylarna har digital hantering av temperaturen och har både automatiskt avfrostning och intelligentare styrning än traditionella kylar.

Med en ultrafrys kan du som användare ladda ner driftsdata och du får en bättre kontroll av hur temperaturen varit under tiden provet varit i frysen. En ultrafrys har ett kylsystem med två helt oberoende kylkretsar som säkerhetsställer att den önskade frystemperaturen uppnås med precision. Frysarna finns i många olika storlekar.

När behövs högtryckshomogenisering

När du behöver göra två material homogena det vill säga blanda dessa samman effektivt krävs det ibland en högtryckshomogenisator eller matrishomogenisator. Denna kan producera mikrosokopiska artiklar som är identiska. På så sätt går det att bland två ämnen som normalt inte låter sig blandas och skapar på så sätt en emulsion.

Varför behövs en speciell LAF-bänk eller LAF-tak

En LAF, laminärflödesbänk brukar oftast kallas för en sterilbänk och används vid cellodlingar utan att dessa kontamineras av bakterier, virus, svampar eller partiklar. Luften filtreras genom ett HEPA filter som är ett luftfilter gör att den önskade effekten kan uppnås genom att partiklarna fastnar i filtret med en högre effektivitet än vi vanliga filterlösningar.

Ett LAF, laminärflödestak bygger på liknande funktion och brukar oftast benämnas renluftstak vilket betyder att luften byts ut minst 400 gånger i timmen över exempel en operationsyta medans luften i operationsrummet byts ut över 20 gånger i timmen.

Professionell laborationer kräver att miljön runt omkring håller största möjliga renlighet och det finns flera produkter i detta området både för rena laborationsmiljöer och där det krävs extra renlighet och precision som inom industriteknik. Professionell laborationsutrustning finns på företaget milmedtek.se. Där finns allt inom senaste labbtekniken som klimatskåp, precisionsvågar, blodkylar, RO-vatten och autoklaver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.